• Demokrasi başta olmak üzere,
 • Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine koşulsuz bağlı,
 • Laik, çağdaş ve sosyal hukuk devletinin temel ilkelerini benimsemiş,
 • Ükenin ve milletin bütünlüğünü yaşam felsefesi edinmiş,
 • Hukukun üstünlüğünü esas alan ve başka hiç bir güce boyun eğmeyen,
 • Bilimi teknolojiyi kullanarak toplumun tüm katmanlarına hem örnek teşkil edecek hem de yol gösterici olmak için emek veren,
 • Avukatlık mesleğinin ve Ankara Barosunun onurunu ve saygınlığını korumanın, yüceltmenin değerini bilen,
 • Yaşamın her alanında olmasını istediğimiz tam demokrasi ve liyakatı esas alan,
 • Bireysel değil, toplumsal değerlerin egemenliğine inanan,
 • İnsanların doğal ve şahsi özgürlük alanları olan dil, din ırk, mezhep, inanç , cinsiyet ve kılık kıyafet tercihleri ile ilgili haklarını sonuna kadar savunarak ortak akıl ve pozitif düşünceye hizmet etmek isteyen,
 • Çağın gereklerine uygun, yeniliğe, gelişime ve değişime açık,
 • Değişimi Ankara Barosundan başlatıp, önce Türkiye Barolar Birliğine sonra da tüm Türkiye’de gerçekleştirmek için hiç bir şahsi çıkar ve menfaat beklemeksizin bir araya gelmiş avukatların oluşturduğu harekettir.
Yol Haritamız

Ankara Barosunun yeni dönemde alacağı tüm kararlar gizlilik ve yasal konular haricinde tamamamen şeffaf, katılımcı ve ortak akılın egemen olacağı doğrudan demokrasi yoluyla gerçekleştirilecektir.


İlk iş olarak baronun teknolojik alt yapısı yenilenip, güncellenip, geliştirilerek, baroya kayıtlı tüm üyelerin sisteme entegrasyonu sağlanacaktır. Böylece siyasi görüşü, yaşam tarzı , kişisel yaşam tercihleri ne olursa olsun Ankara Barosuna kayıtlı her avukat sistemde aktif olarak yer alarak, karar alma mekamizmasında tercihlerini ve görüşlerini belirtme imkanı elde etmiş olacaktır.


Alınacak her karar (yasal ve gizli olması gereken kararlar dışında ) üyelere sorulacaktır.

Üyeler tercihlerini e-imza yöntemiyle sisteme bildirecek, böylece her hangi bir konu veya gündem maddesi üyelerin çoğunluk kararına göre, kararın menfi yada müspet olması sonucuna göre baronun alacağı karar şekillenecektir.


Sistem ve alt yapı doğru ve zamanında kurulduktan sonra Doğrudan Demokrasi Hareketi grubunun Yönetim kurulu adeta bir sekreterya gibi çoğunluğun tercih ve kararlarına göre hareket edecektir.

Baro yönetimi, haftalık olarak yapılan yönetim kurulu gündemlerini belirleyip sistem üzerinden alt seçeneklerle Ankara Barosu avukatlarına sunulmasını sağlayacak, bununla birlikte avukatların yeni seçeneklerde önerebileceği gündemdeki konular , sisteme kayıtlı 18.500 avukatı tarafından oylanacak ve karara bağlanacaktır.


Bu sistem, özelde Ankara Barosu’nun genelde ise diğer tün barolar ve Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere Meslek Odalarının, belediyelerin hatta siyasi partilerin karar alma süreçlerinde belirleyici ve örnek bir sistem olacaktır.


Doğrudan Demokrasi Hareketi seçimlere çarşaf listeyle girecek, şeffaf ve denetlenebilir olması açısından denetleme ve disiplin kurullarına mümkün olduğunca muhalif grup adaylarının girmesine imkan tanınacaktır.


Seçim sürecinde Doğrudan Demokrasi Hareketi Baro seçimlerinin genel seçim formatından ayrılması gerektiğini savunarak, maddi güç gösterisi haline gelen hiçbir kokteyl, yemek, promosyon hatta ofis ziyareti gibi faaliyetlerde bulunmayacaktır. Sadece hareketimizi tanımak ve projelerimizi yüz yüze dinlemek isteyen meslektaşlarımızın şahsi girişimleriyle organize edeceği toplantılara katılım sağlanacaktır.


Ankara barosu sınırlı sayıda stajyer alacak, aldığı stajyerlere hakim ve savcı stajyerlerinin maaşı kadar faizsiz kredi kullandıracaktır.


Tarih hep böyledir bir avukat çıkar yüksek sesle konuşur sonra herşey değişir...


NİSPİ,

KISMİ,

YARIM YAMALAK DEĞİL,

TAM DEMOKRASİ......